Programmeringsteknik II

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TD722

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TD722
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 mars 2007
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Programmeringsteknik I eller motsvarande.

Mål

För godkänt betyg ska studenten

  • kunna redogöra för vad som menas med begreppen arv och polymorfi i ett objektorienterat språk och använda dessa begrepp i egen programutveckling;
  • ha fördjupade kunskaper i programspråket Java, speciellt vad gäller objektorienterad programmering;
  • kunna skriva och implementera rekursiva lösningar till olika problem;
  • kunna principen för analysera algoritmers effektivitet och kunna analysera enklare algoritmer;
  • kunna beskriva samt implementera och använda de grundläggande datastrukturerna array, länkad lista, hashtabell och binärt träd;
  • kunna beskriva hur felhantering med hjälp av undantag fungerar och kunna använda detta i egna program.

Innehåll

Fortsatt programmering i Java: arv, polymorfi, undantag. Objektorienterad analys och design. Datastrukturer: stackar, köer, listor och träd, hashtabeller.

Grundläggande algoritmer för lagring, sökning och sortering. Programmeringsteknik, hjälpmedel för programutveckling.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (2 hp) samt inlämningsuppgifter (3 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin