Datoriserad bildanalys I

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TD396

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Har du arbetat med digitala bilder i något bildredigeringsprogram, till exempel förbättrat skärpan eller klippt bilden? I så fall har du arbetat med datoriserad bildanalys. Datoriserad bildanalys är konsten att automatiskt omvandla bilder till information och i bästa fall till kunskap. Många tillämpningar finns, exempelvis i medicin, jord- och skogsbruk, miljöövervakning, astronomi och kvalitetskontroll. Bildkällan kan vara ett mikroskop, en datortomograf, en vanlig TV-kamera, en satellit eller ett astronomiskt teleskop, där bildens storlek kan vara allt från några mikrometer till ljusår. Syftet kan vara visuell (mänsklig) analys, interaktiv analys det vill säga både datoriserad och visuell, eller en helt datoriserad analys.

Med datorernas hjälp och med matematiska transformationer kan en bild förbättras så att den blir lättare att tolka visuellt. Ur bilden hämtas mätvärden som är relevanta för tillämpningen, exempelvis storlek, form och antal. Mätvärdena kan bearbetas statistiskt för tolkning av bilden och för någon form av beslut. Ett konkret exempel på frågeställning från medicinsk bildbehandling där bildanalys kan användas är att avgöra om det finns det cancerceller eller ej i ett cellprov.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin