Bioteknisk metodik

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1KB426

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Strategier och metoder för isolering och karaktärisering av biomolekyler (kromatografi, elektrofores, spektroskopi, med mera). Framställning av rekombinanta proteiner. Skräddarsydda proteiner. Kvalitativa och kvantitativa studier av biomolekylära interaktioner och mekanismer, struktur-funktionssamband, enzymkinetik. Membranbiokemi. Laborationer: Laborationsdelen genomförs i form av realistiska projekt i mindre grupper där grundläggande metoder för expression, separation och analys ingår. I projekten ingår också försöksplanering, inhämtning av information, sammanställning och utvärdering av erhållna resultat.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin