Optimeringsmetoder

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TD184

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Optimering handlar om att hitta den "bästa", den maximala eller minimala lösningen till ett problem, där problemet är formulerat i matematiska termer. Sådana problem uppstår överallt i vardagslivet. Det kan handla om att maximera vinst givet priser och andra förutsättningar, eller att optimera trafikflöden.

Optimeringsproblem leder till stora beräkningsproblem och löses med datorer och beräkningsprogramvara. Den här kursen handlar om hur sådana metoder fungerar och analyseras och hur problemen formuleras. I kursen ingår också att lösa optimeringsproblem från några olika områden. Här används programvaran MATLAB genomgående.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin