Optimeringsmetoder

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TD184

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TD184
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Dataanalys A1N, Datavetenskap A1N, Teknik A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 mars 2010
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive matematik 30 hp, Programmeringsteknik I och Beräkningsvetenskap II eller motsvarande.

Mål

För godkänt betyg ska studenten kunna

  • formulera problemställningar från teknik och naturvetenskap som optimeringsproblem;
  • formulera fundamentala optimeringsproblem som linjära program;
  • lösa linjära program med bl.a. Simplexmetoden;
  • förklara och tillämpa grundläggande begrepp inom optimeringsläran, t.ex. konvexitet, baslösningar, extrempunkter, dualitet, konvergenshastighet, Lagrangian, KKT-villkor;
  • välja lämplig numerisk metod för olika klasser av optimeringsproblem med utgångspunkt från metodernas fördelar och begränsningar för olika problem;
  • välja och använda färdig programvara för lösning av optimeringsproblem inom olika tillämpningsområden

Innehåll

Exempel på optimeringsproblem för operationsanalys och för tekniska, naturvetenskapliga och finansiella tillämpningar. Formulering av problemställningar från dessa områden som optimeringsproblem. Linjära program (LP), omformuleringar, grafisk lösning. Simplexmetoden för LP, dualitet och komplementaritet för LP.

Konvexitet och optimalitet. Optimalitetsvillkor för obegränsad optimering. Numeriska metoder för obegränsad optimering: Newtons metod, Steepest descent (brantaste lutningsmetoden), och kvasi-Newtonmetoder. Metoder för att garantera descentriktningar, linjesökning. Icke-linjära minstakvadratmetoder (Gauss-Newton).

Optimalitetsvillkor för optimering med bivillkor (KKT villkor). Kvadratiska program. Orientering om metoder för optimering med bivillkor (straff- och barriärmetoder).

Undervisning

Föreläsningar och inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp) och godkända inlämningsuppgifter (2 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin