Industriell projektledning

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1TE061

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper i organisering och ledning av projekt inom teknikintensiva näringar. Metodik och terminologi för planering, uppföljning och styrning presenteras och exemplifieras. Externa gästföreläsare bidar till att förena de teoretiska kunskaperna med praktiska erfarenheter och perspektiv från olika industrigrenar och verksamheter. Kursen består av föreläsningar och en gruppuppgift där olika projektrelaterade kunskaper och färdigheter övas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin