Industriell ekonomi

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1TE743

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen behandlar det industriella företagets förutsättningar i termer av näringslivets sammansättning, företagande, produktion och projektledning baserat på verkliga fall. Kostnads- och intäktsanalys, produktkalkylering, investeringskalkylering, finansiering, kassaflödesanalys, finansiell analys, redovisning, och ekonomistyrning är kunskapsområden som studeras i kursen. Modeller och verktyg lärs in inför passen genom filmer som behandlar de olika områdena och testas genom clickers-övningar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin