Industriell ekonomi

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TE743

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Kurslitteratur i form av pdf, samt länkar till filmat material och artiklar, tillhandahålls på kurshemsidan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin