Kemisk termodynamik

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1KB300

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen behandlar de termodynamiska huvudsatserna samt sambandet mellan intermolekylära växelverkningar och tillståndsändringar, termodynamiska beräkningar för olika typer av tillståndsändringar, olika typer av blandningar samt reaktions- och fasjämvikter, statistiska överväganden på molekylär nivå för beräkningar utifrån spektroskopiska data, och hur kemisk termodynamik har betydelse för människa och miljö.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin