Programmeringsteknik I

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1TD433

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 17 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 17 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Om kursen

Programmeringsteknik I är en första grundkurs i programmering. I kursen lär man sig grunderna i hur man tänker och hur man gör när man programmerar. En viktig del av kursen är att lära sig metoder för problemlösning. Dessutom får man en hel del kunskaper om datorer och hur de fungerar på köpet.

Det programmeringsspråk som används i kursen är Python. Det är ett så kallat skriptspråk som har vuxit kraftigt i popularitet de senaste tio åren. Det passar bra både som nybörjarspråk, men är idag vanligt inom både industri och forskning. Du lär dig alltså generella principer för programmering samtidigt som du lär dig ett språk som är användbart både i din utbildning och i arbetslivet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin