Grundläggande organisk kemi

10 hp

Kurs, Grundnivå, 1KB472

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Modeller för att beskriva och förstå strukturen av organiska molekyler. Reaktionstyper. Substitution, eliminering, addition, radikalreaktioner. Organisk kemi av biologisk relevanta föreningsklasser samt betydelsen av stereokemin. Reaktionsmekanismer för att bygga upp och bryta ner kolföreningar. Organisk-kemiska reaktioner i vatten. Jämförelse mellan syntes i biologiska system och industriell syntes. Grunderna för kromatografisk separation. Kromatografiska metoder samt spektroskopiska metoder.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin