Protein engineering

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1BG301

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Under kursen arbetar du med ett aktuellt molekylärbiologiskt och genteknologiskt problem. Kursen ger dig fördjupade kunskaper och färdigheter som gör det möjligt att självständigt finna lösningar och i praktiken genomföra dessa lösningar. Efter avslutad kurs ska du kunna

  • analysera struktur och uppbyggnad av proteiner genom datorbaserade metoder
  • redogöra för strukturen och klassificeringen av proteiner
  • analysera och jämföra aminosyrasekvensen och strukturen av proteiner samt relatera denna information till proteiners funktion
  • förstå faktorer som är viktiga för proteinveckningsprocesser och stabilitet
  • förklara hur proteiner används för olika industriella och akademiska ändamål såsom strukturbestämning, organisk syntes och läkemedelsdesign
  • planera mutagenes-experiment för att testa proteinstabilitet och/eller funktion
  • utföra ett PCR-baserat mutagenes-experiment
  • skriva en labb-journal enligt GLP och
  • utforma en enkel forskningsplan för en ny bioteknologisk uppfinning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin