Molekylär igenkänning i biologiska system

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB425

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

  • Molekylära interaktionsmekanismer och krafter mellan molekyler: selektivitet, affinitet, kinetik och termodynamik
  • Interaktioners beroende på den omgivande miljön
  • Struktur och dynamik hos biomakromolekyler och deras komplex: selektivitet, multivalens, aviditet. Olika typer av biomolekylära interaktioner: protein-ligand, protein-protein, DNA-protein och RNA-protein. Inhibering av interaktioner
  • Applikationer: design av ligander, modifiering av proteiner och nukleinsyror för förändring av deras interaktioner med andra makromolekyler eller ligander
  • Biologiska, biokemiska och biofysikaliska metoder för identifiering och karaktärisering av molekylära interaktioner
  • Modellering av interaktioner med molekylgrafik och strukturinformation
  • Exempel på hur biologiska system kan beskrivas utifrån ingående molekylära interaktioner
  • Tillämpningar av interaktionsanalyser inom livsvetenskaplig forskning, läkemedelsutveckling och diagnostik

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin