Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik

300 hp

Studieplan, TMB2Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TMB2Y
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 november 2014
Diarienummer
TEKNAT 2014/45

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Period 4

Termin 7

Inriktning bioinformatik.

.

Period 1

Period 2

Inriktning molekylär bioteknik.

Period 1

Period 2

En av kurserna:

Termin 8

Inriktning bioinformatik.

Period 3

Period 4

Inriktning molekylär bioteknik.

Period 3

Period 4

Termin 9

Inriktning bioinformatik.

Period 1

Period 2

1MB 525 och 1MB511 ges i mån av resurser.

Inriktning molekylär bioteknik.

Period 1

Period 2

1MB 525 och 1MB511 ges i mån av resurser.

Period 2

Termin 10

Inriktning bioinformatik.

Entreprenörskolan i Uppsala, 60 hp (ej platsgaranti)

Inriktning molekylär bioteknik.

Entreprenörskolan i Uppsala, 60 hp (ej platsgaranti)

Tillvalskurser:

Utöver de obligatoriska kurserna i årskurs fyra och fem krävs minst 30 hp av övriga kurser i studieplanen

för respektive inriktning. I detta krav får högst 15 hp av kurserna Forskningspraktik inräknas. Forskningspraktikkurser om högst 30 hp får räknas in i examenskravet om 300 hp.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin