Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik

300 hp

Studieplan, TMB2Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TMB2Y
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 november 2018
Diarienummer
TEKNAT 2018/144

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

För studenter som antogs 2017 eller tidigare ska följande kurser ingå i examen:

  1. 1FA533 eller 1FA528
  2. 1TE743 eller 1KB501
  3. 1MB335 eller både 1MB321 och 1MB331

Period 1

Period 2

Termin 6

För studenter som antogs 2017 eller tidigare ska följande kurser ingå i examen:

  1. 1FA533 eller 1FA528
  2. 1TE743 eller 1KB501
  3. 1MB335 eller både 1MB321 och 1MB331

Period 3

Period 4

Termin 7

För studenter som påbörjat årskurs 4 läsår 2017/2018 eller senare gäller krav på en av de obligatoriska slutkurserna i period 52 (termin 9 andra delen) inom examen. För förkunskapskrav till slutkurserna för respektive profil se respektive kursplan.

Kurserna i period 41 kan även läsas i period 51.

Period 1

Period 2

I period 41-42 undviks schemakrockar om kurser inom samma grupp nedan väljs:

Period 41:

A: 1MB429, 1MB447

B: 1MB429, 1RT490, 1TD328

C: 1DL210, 1MB416, 1TD328

Period 42:

A: 1MB436, 1MB464

B: 1KB162, 1KB756, 1MB436

C: 1KB162, 1MB459, 1TD396

Termin 8

För studenter som påbörjat årskurs 4 läsår 2017/2018 eller senare gäller krav på en av de obligatoriska slutkurserna i period 52 (termin 9 andra delen) inom examen. För förkunskapskrav till slutkurserna för respektive profil se respektive kursplan.

Period 3

1MB463 ges i mån av resurser.

Period 4

I period 43-44 undviks schemakrockar om kurser inom samma grupp nedan väljs:

Period 43:

A: 1MB449, 1MB433

B: 1MB449, 1MB463

C: 1MB461, 1DL471

Period 44:

A: 1KB768, 1TE698

B: 1TD268, 1MB462

C: 1TE698, 1TE769

1MB463 ges i mån av resurser.

Termin 9

För studenter som påbörjat årskurs 4 läsår 2017/2018 eller senare gäller krav på en av de obligatoriska slutkurserna i period 52 (termin 9 andra delen) inom examen. För förkunskapskrav till slutkurserna för respektive profil se respektive kursplan.

Period 1

I period 51 undviks schemakrockar om kurser inom samma grupp nedan väljs:

A: 1KB457, 1KB446

B: 1MB514, 1MB515, 1MB516

Period 2

För studenter som påbörjat årskurs 4 läsår 2017/2018 eller senare gäller krav på en av följande obligatoriska slutkurser inom examen:

eller

eller

Termin 10

Entreprenörskolan i Uppsala, 60 hp (ej platsgaranti)

Tillvalskurser:

Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

För följande kurser kontakta examinator vid kursansvarig institution (IBG, www.ibg.uu.se) för registrering.

Följande kurser utlyses efter särskild ordning. Kontakta kursansvarig institution (IBG, www.ibg.uu.se) för information.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin