Proteomik och metabolomik

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB162

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska Ges endast inom program

Om kursen

I denna kurs får du en introduktion till metoder inom proteomik och metabolomik. Du får öva på strategier för analys av rådata genererade med bland annat masspektrometribaserade metoder. I kursen ingår även grundläggande komparativ proteomik och metabolomik, experimentell design och användandet av databasresurser för resultattolkning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin