Tillämpad fysik för molekylär bioteknik

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1FA533

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska Ges endast inom program

Om kursen

  • Elektrostatik: elektrisk laddning, elektriskt fält, elektrisk potential, elektrisk dipol, Gauss lag, kondensatorer, elektrostatisk energi
  • Magnetism: magnetiska krafter och fält
  • Elektromagnetiska vågor och optik: reflexion, refraktion, dispersion, polarisation, interferens och diffraktion
  • Mätinstrument och komponenter i elektriska kretsar
  • Bioteknologiska tillämpningar av elektrostatik, magnetism, elektromagnetiska vågor och optik
  • Laborationer: introduktion till elektrisk mätteknik och kretsar, kondensatorförsök, polarisation, ljusets vågegenskaper

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin