Anmälan och registrering

På den här sidan hittar du information för dig som är ny student vid institutionen för fysik och astronomi. Är du redan student finns information kring dina kurser på Studium.

Anmälan och antagning

Anmälan till ett program görs vanligtvis ett halvår i förväg, men det finns också möjlighet att skicka in en sen ansökan som behandlas i mån av tid. Läs mer om antagning på Uppsala universitets centrala sidor.

När du antagits till ett program ska du skapa ett studentkonto om du inte redan har ett sedan tidigare.

Registrering

För att du ska kunna registrera dig måste du ha sökt och blivit antagen till utbildningen.

Registrering via upprop för nyantagna

Nyantagna studenter till tekniskt-naturvetenskapligt basår, teknisk-naturvetenskaplig bastermin, kandidatprogram i fysik, ämneslärarprogrammet i fysik och matematik, masterprogrammen och registrerar sig vid uppropet på plats. Information om upprop läggs upp på den här sidan inför terminsstart.

Registrering via Ladok

Om du är nyantagen student på högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik, befintlig student på ett program eller student på fristående kurs ska du registrera dig i Ladok.

Uppstart för basåret äger rum på måndagen den 26 augusti 2024 kl. 08.30–10.00. På Ångströmslaboratoriet i sal 100195, Eva von Bahr. Ta med legitimation då uppropet sker på plats och ingen registrering behöver göras i Ladok innan.

Under uppropet sker även kursval, så fundera redan nu vilka kurser du vill läsa.

Direkt efter registreringen börjar undervisningen på basåret. Schemat finns i TimeEdit.

Mer information om programmet skickas till dig via e-post den 25 juli i form av ett välkomstbrev.

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas en plats och får då information om registrering.

Uppropet för master i fysik är onsdagen den 28:e augusti 2024 kl 9.00-13.00. På Ångströmlaboratoriet i rum 90103.Ta med legitimation då uppropet sker på plats och ingen registrering behöver göras i Ladok innan. Mer information kommer att skickas till dig i ett välkomstbrev i slutet av juli.

Under uppropet sker även kursval, så fundera redan nu vilka kurser du vill läsa.

Schemat finns i TimeEdit.

Uppropet för master i kvantteknologi/biofysik/materialvetenskap är måndagen den 26:e augusti 2024 kl 13.00-17.00. På Ångströmlaboratoriet i rum 90103.Ta med legitimation då uppropet sker på plats och ingen registrering behöver göras i Ladok innan. Mer information kommer att skickas till dig i ett välkomstbrev i slutet av juli.

Under uppropet sker även kursval, så fundera redan nu vilka kurser du vill läsa.

Schemat finns i TimeEdit.

Du som har akademiska meriter motsvarande mer än en termin på kandidatprogram i fysik kan ansöka om antagning till senare del av program. Antagning till senare del görs i mån av plats till termin tre, fyra eller fem på programmet.

Behörighet

För att antas till senare del av ett program måste du ha tillräckliga förkunskaper för att kunna tillgodogöra dig utbildningen på den termin du vill bli antagen till. Det innebär att du måste uppfylla behörigheten till de kurser du ska läsa den termin du blir antagen. För att bli antagen till senare del av kandidatprogram i fysik krävs att du har:

 • Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E
 • Särskild behörighet till senare del av programmet:
  • För antagning till termin tre krävs minst 40 hp godkända kurser, motsvarande rekommenderade kurser inom år 1 på programmet.
  • För antagning till termin fyra krävs minst 60 hp godkända kurser, motsvarande rekommenderade kurser inom år 1 och 2 på programmet.
  • För antagning till termin fem krävs minst 80 hp godkända kurser, motsvarande rekommenderade kurser inom år 1 och 2 på programmet.
 • Tillräckliga förkunskaper för att följa programmet på den nivå du antas till, vilket innebär att du kan läsa minst 15 hp av rekommenderade kurser på den termin du antas till.

Urval

Om det finns fler sökande än platser görs ett urval. Urvalet baseras på medelbetyg på dina behörighetsgivande kurser från högskola eller universitet (programrelevanta kurser).

Studieplaner

Rekommenderade kurser inom programmet finns listade i studieplanen för de olika inriktningarna inom kandidatprogrammet:

Kontakta gärna programmets studievägledare för att diskutera vilka kurser du ska läsa och vad som krävs för dessa.

Individuell studieplan

Baserat på vad du läst tidigare tas en individuell studieplan fram tillsammans med studievägledare. Den individuella studieplanen kommer till viss del att skilja sig från studieplanen för programmet.

Ansökan

Hösttermin

 • Ansökningsperiod: 15 mars–15 april.
 • Komplettering med underlag för ansökan: fram till och med den 1 juni.
 • Möjlighet till sen anmälan efter sista ansökningsdag: fram till och med 1 juni.

Sena anmälningar hanteras i den ordning de kommer in.

Vårtermin

 • Ansökningsperioden: 15 september–15 oktober.
 • Komplettering med underlag för ansökan: fram till och med den 1 december
 • Möjlighet till sen anmälan efter sista ansökningsdag: fram till och med 1 december.

Ansökningsblankett

Ansökningsblankett för antagning till senare del för kandidatprogrammet i fysik får du av studievägledare.

Sena anmälningar hanteras i den ordning de kommer in.

Dokument

Följande dokument ska skickas till programmets studievägledare:

 • Gymnasiebetyg som styrker behörigheten till programmet.
 • Dokument som styrker tidigare akademiska meriter.
 • Kursplaner från tidigare och pågående akademisk utbildning. Om du läst kurser vid Uppsala universitet behöver du inte skicka in kursplaner för dessa.
 • Bedömning av utländsk högskoleutbildning från Universitets- och högskolerådet (UHR), om sådan finns.

Anmälan

För din ansökan till senare del av ett masterprogram i fysik/kvantteknologi/biofysik/materialvetenskap behöver du:

-Du måste fylla i en blankett, maila din vägledare för att få blanketten.

-Du behöver ditt diplom från din kandidatexamen.

-Bevis på att du har rätt behörighet (En kandidatexamen, krävs också 75 hp i fysik. Samt ha 15 hp programrelevanta kurser på avancerad nivå utöver kandidatexamen)

-Bevis på att du har rätt kunskaper i engelska (Engelska 7 eller en svensk kandidatexamen motsvarar detta krav)

-Officiella registreringsintyg från dina kurser som du läser/tog i din kandidatexamen/master

Viktiga datum

För studier som startar höstterminen är ansökningstiden 15 mars - 15 april. Behörighetsunderlag för ansökan kan lämnas in senast 1 juni (för höstterminen).

För studier som startar vårterminen är ansökningstiden 15 september - 15 oktober. Behörighetsunderlag för ansökan kan lämnas in senast 1 december (för vårterminen).

Efter sista ansökningsdag är det möjligt att lämna in en sen ansökan fram till terminsstart. Sena ansökningar kommer att hanteras i den ordning de kommer in.

Om antalet sökande är större än antalet tillgängliga platser enligt gällande dimensionering används urvalskriteriet medelbetyg på förkunskapskurser från högskola (utbildningsrelevanta kurser).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin