Institutionen för fysik och astronomi

Välkommen till institutionen för fysik och astronomi. För dig som läser:

Tekniskt-naturvetenskapligt basår/bastermin, Kandidatprogram i Fysik, Ämnetslärarprogrammet i fysik/matematik eller Masterprogram i (fysik, materialvetenskap, biofysik eller kvantteknologi), eller fristående kurser på grund eller avancerad nivå inom fysik och astronomi.


Antagning

När du antagits till ett program ska du skapa ett studentkonto om du inte redan har ett.

Registrering

Registrering via upprop för nyantagna

Nyantagna studenter till basår, bastermin, ämneslärarprogrammet i fysik och matematik, kandidatprogram i fysik och masterprogrammen registrerar sig vid uppropet på plats. Information om upprop finns längre upp på denna sidan.

Registrering via Ladok

Om du är nyantagen student på högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik, befintlig student på ett program eller student på fristående kurs ska du registrera dig i Ladok.

Antagen med villkor

Om du är antagen med villkor till någon kurs som ges på insitutionen beror det på att du saknar några av behörighetskraven som kursen kräven. Vi kommer att granska alla kurser samt studenterna som vill läsa dem under vecka 31, 32, 33, 34. Det vill säga att till att kurserna börjar den 28 augusti kommer ni ha fått besked om ni är antagna eller fortsätter vara antagen med villkor (vilket innebär att du ej kommer få läsa kursen). Om du är antagen med villkor kommer du i två veckors tid att kunna komma in på Studiumsidan, men blir därefter automatiskt borttagen. För att diskutera hur detta kan komma att påverka dina studier rekommenderar vi att du bokar in ett samtal med din studievägledare.

Omregistrering

Omregistrering hanteras av kurskansliet i samband med terminsstart vecka 35. Omregistrering av kurser på institutionen sker i mån av plats.

Läs mer

Läs mer om antagning och registrering på Uppsala universitets centrala studentsidor.

Ditt schema hittar du i TimeEdit.

Kurslitteratur hittar du i kursplanen för din utbildning. Välj den version som är aktuell för ditt läsår under versioner av kursplanen.

Nedan hittar du mer information som rör dina studier på Uppsala universitets centrala sidor.

Regler och rättigheter
Lika villkor
Studenthälsan
Studentliv
Bostad och ekonomi

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin