Utbildningsplaner

För varje utbildningsprogram finns en utbildningsplan. Utbildningsplanen anger vilka behörighetskrav som gäller, vilka kurser programmet innehåller och vilken examen det leder till. Den fastställs av den fakultet som programmet tillhör och kan ändras inför varje programstart. För en del program finns en eller flera studieplaner som beskriver studiegången inom programmet mer i detalj.

Sök efter en utbildningsplan genom att ange programmets namn eller kod.

Senast uppdaterad: 2022-05-24