Masterprogram i fysik – Astronomi och rymdfysik

120 hp

Hur fungerar jordens magnetfält? Hur utvecklas stjärnor, hur slutar deras liv? Hur bildades Vintergatan? Vilka processer styr universums utveckling? I Masterprogrammet i fysik med inriktning på Astronomi och rymdfysik sysselsätter du dig med dessa frågor. Du får en djup förståelse av olika fysikaliska fenomen som sträcker sig från rymden utanför jordens atmosfär till gränsen av det observerbara universum.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Välj denna inriktning om du brinner för himlakropparnas fysik: planeter, stjärnor och galaxer. Inriktning täcker en stor del av fysiken bortom jorden: från elektromagnetiska miljöer av planeter i vårt solsystem, karakterisering av exoplaneter, stjärnor av alla slag, deras atmosfärer, vindar och utveckling, Vintergatan och dess ursprung, till galaxer och den storskaliga strukturen av hela universum.

De flesta teman som undervisas är samtidigt våra forskningsämnen vid avdelningen för astronomi och rymdfysik, med Uppsalagrenen av det nationella Institutet för rymdfysik (IRF). Uppsala är det enda stället i Sverige där du kan studera rymdfysik och astronomi.

Du kan skräddarsy din egen master: Varför inte läsa en avancerad kurs inom kvantmekanik om du är särskilt intresserad av de mikrofysikaliska processer som påverkar stjärnljusets utformning, huvudkällan till information om universum. Eller kanske läsa kursen Gravitation och kosmologi för att gå till botten med den allmänna relativitetsteorin. En mentor kommer att hjälpa dig att ta kloka beslut angående kursval, din examen och din framtida karriär.

Under utbildningen kan du

  • utforska kosmos med hjälp av mark- och rymdbaserad instrumentering och superdatorer
  • studera vid Uppsalas avdelning Institutet för rymdfysik (IRF)
  • få hjälp av en personlig mentor med vägledning av dina kursval.

Forskare vid Uppsala universitet har ledande roller inom ett antal olika internationella projekt och rymdmissioner, till exempel CRIRES+ (den högupplösande infrarödspektrometern vid Very Large Telescope i Chile), CLUSTER (gör tredimensionella mätningar av jordens magnetfält), Gaia (som kartlägger en miljard stjärnor i Vintergatan), JUICE (en kommande mission för att utforska Jupiters ismånar) och PLATO (nästa generationens exoplanetmission). Forskare verksamma i Sverige, som medlem av European Southern Observatory (ESO), har tillgång till de stora teleskopen i Chile.

Institutionen utlyser varje år ett antal Löfbergstipendier till studenter som valt denna inriktning.

Efter programmet kommer du att vara kvalificerad för doktorandstudier i fysik men också kunna arbeta med forskning och utveckling vid olika företag och offentliga myndigheter.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med fysik som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Under din utbildning kommer du att kunna tillämpa dina kunskaper inom fysik på objekt i universum. Tidigare förkunskaper i astronomi är inget krav. Bortsett från examensarbetet finns det inga obligatoriska astronomikurser, utan du väljer själv det du vill läsa från ett brett utbud av kurser. Vi rekommenderar att du läser de fyra kärnkurserna Planetsystemens fysik, Stjärnornas fysik, Galaxernas fysik och Kosmologi för att få en god inblick i forskningen inom astronomi och rymdfysik.

De första tre terminerna tillägnas kurser av olika slag. Skräddarsy din egen master genom att välja kurser ur det breda utbudet eller genom att specialisera dig tidigt. Vanliga kurser kan ersättas av projektkurser (på 5, 10, 15 och 30 hp) som du designar själv i samarbete med din handledare.

Sista terminen fokuserar du på ditt exjobb som du utför i en av forskningsgrupperna vid avdelningen. Du blir del av forskningsgruppen och lär känna spetsforskning. På detta sätt rustas du till en framtida anställning som doktorand, om det är något du strävar efter.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom inriktningen.

Studera utomlands

Vill du läsa en del av din utbildning utomlands kan vi erbjuda dig många utbytesprogram runtom i världen. Vi kan då hjälpa dig att hitta lämpliga kurser för dina intressen.

Undervisningen består av föreläsningar, lärarledda lektioner samt handledning i samband med laborationer. Flera kurser ges också i form av själv­studier kopplade till seminariediskussioner. Programmet ges i Uppsala.

En typisk undervisningsvecka består av 8-10 lektionstimmar. Huvuddelen av din arbetsinsats ligger således utanför klassrummet, med självstudier och grupparbeten. Du kan också välja att göra mindre forskningsprojekt. Dessa är lite som examensarbetet och lämpar sig till exempel för att lära känna ett nytt forskningsområde, eller en ny forskargrupp.

Formerna för examination varierar med hänsyn till kursernas innehåll och upplägg. Sluttentor är vanligare på teoretiska kurse­r, men många lärare har kontinuerlig examination under kursens gång, till exempel via gruppdiskussioner och inlämningsuppgifter.

Antal studenter på en given kurs är ganska litet, upp till 20, vilket ger en bra kontakt med dina kurskamrater och lärare. Undervisningen sker på engelska.

Med en masterexamen i fysik är du kvalificerad för forskarstudier i fysik. Många av våra masterstudenter fortsätter som doktorander, hos Uppsala universitet och på andra ställen. Du har också möjligheten att arbeta med forskning och utveckling vid olika företag och myndigheter.

Institutionen för fysik och astronomi bedriver utbildning och forskning med hjälp av den senaste teknologin (mark- och rymdbaserad instrumentering, superdatorer) för att besvara några av de mest fundamentala frågorna inom fysiken. Även om du väljer att inte fortsätta inom forskningsvärlden så är dina kvalifikationer (till exempel numerisk modellering och hantering av stora datamängder) attraktiva egenskaper för en rad olika anställningar.

Din matematiska kompetens och analytiska problemlösningsförmåga leder till bra anställningsbarhet. Be­roende på vilka kurser du läser och vilken special­isering du väljer finns det många andra, mer individuella, karriärmöjligheter inom särskilda områden både inom och utanför fysiken.

Du kan till exempel få anställning som företagskonsult, projektledare inom FoU eller tjänsteman i banker, för­säkringsbolag eller forsknings­organisationer.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin