Masterprogram i fysik – Kärn- och partikelfysik

120 hp

Vill du förstå naturen på den mest fundamentala nivån, vilket också inkluderar astrofysik och kosmologi? Vill du lära dig fysiken och de teoretiska och experimentella metoder som används av forskare inom ämnet? Då är Masterprogrammet i fysik med inriktningen kärn- och partikelfysik för dig. Forskningen är både teoretisk och experimentell, och teknologin som gör experimenten möjliga används också inom andra fält, som teknik, finans och medicin.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Masterprogrammet i kärn- och partikelfysik är ett brett program för dig som är intresserad av den verkliga frontlinjen av fundamental fysik, där målet är att förstå materiens struktur på den subatomära nivån och tillämpningar av denna forskning. Detta omfattar både experimentell och teoretisk kärnfysik och partikelfysik. För att följa detta program rekommenderar vi att du tidigare läst kurser i elektromagnetism, termodynamik/statistisk fysik och kvantmekanik/kvantfysik.

Under utbildningen kommer du att

  • utforska materiens struktur på subatomär nivå och tillämpningar av denna forskning
  • komma i kontakt med forskargrupper som deltar i de ledande fysiska experimenten i världen
  • få en solid bakgrund för anställning inom teknik, data analys, mjukvaruutveckling eller vidare doktorandstudier.

När du har gått programmet kommer du att ha en stark bakgrund både för att jobba i industrin i en mängd olika tillämpningar av teknik, dataanalys och mjukvaruutveckling, och för att börja doktorera i kärn- eller partikelfysik eller i andra fält av fysiken.

Vår forskning är mycket internationell, med regelbundna möten med våra internationella kollegor och dagliga utbyten inom projektgrupper. Programmet har en stark koppling till forskningen i kärn- och partikelfysikavdelningarna, som är internationellt erkända. Forskningen är mycket kollaborativ och du blir en integrerad del av en forskargrupp.

Forskare i Uppsala jobbar med teoretisk forskning om Standardmodellen och fysik bortom den, och i experimentell forskning i Higgsfysik med Atlasdetektorn vid CERN, neutrinofysik med IceCube-detektorn på sydpolen, den starka växelverkans fysik vid experimenten PANDA, KLOE-2 och BES III, och kärnstrukturfysik vid AGATA-experimentet.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med fysik som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Ett stort urval av kurser finns att välja på, bland annat i acceleratorfysik och acceleratorteknik, avancerad kärnfysik, kvantfältteori och kvantkromodynamik. Mer grundläggande kurser i speciell relativitetsteori, elektrodynamik och kvantmekanik erbjuds också.

En stor del av det andra året ägnas åt ett examensarbete. Du har då möjlighet att utföra ett projekt under handledning av en forskare i kärn- eller partikelfysikavdelningarna, eller i samarbete med ett företag utanför universitetet. Projekten kan handla om analys av data och simuleringar eller vara inriktade mot instrumentering. Möjlighet finns också att göra ett mer teoretiskt projekt, till exempel ett som handlar om hadronstruktur och hadroners egenskaper eller om tolkning av data från LHC för att testa eller finna avvikelser från standardmodellen.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom inriktningen.

Studera utomlands

Vill du läsa en del av din utbildning utomlands kan vi erbjuda dig många utbytesprogram runtom i världen. Vi kan då hjälpa dig att hitta lämpliga kurser för dina intressen.

Undervisningen består av föreläsningar, lärarledda lektioner samt handledning i samband med laborationer. Flera kurser ges också i form av själv­studier kopplade till seminariediskussioner. Programmet ges i Uppsala.

En typisk undervisningsvecka består av 8-10 lektionstimmar. Huvuddelen av din arbetsinsats ligger således utanför klassrummet, med självstudier och grupparbeten. Du kan också välja att göra mindre forskningsprojekt. Dessa är lite som examensarbetet och lämpar sig till exempel för att lära känna ett nytt forskningsområde, eller en ny forskargrupp.

Formerna för examination varierar med hänsyn till kursernas innehåll och upplägg. Sluttentor är vanligare på teoretiska kurse­r, men många lärare har kontinuerlig examination under kursens gång, till exempel via gruppdiskussioner och inlämningsuppgifter.

Antal studenter på en given kurs är ganska litet, upp till 20, vilket ger en bra kontakt med dina kurskamrater och lärare. Eftersom många studenter är internationella sker undervisningen på engelska.

Efter att ha följt kärn- och partikelfysikprogrammet har du en mycket mångsidig och solid bakgrund i fundamental fysik och dess tillämpningar. Du är väl förberedd för att doktorera i dessa eller närliggande fält. Men du har också mycket goda förutsättningar för att arbeta inom industrin eller myndigheter. Våra alumner finns i många olika jobb i till exempel teknologi, dataanalys och mjukvara, i fält som till exempel medicinsk teknik, "big data", energi, finans och telekom. För en fysiker med en sådan bred utbildning är möjligheterna obegränsade.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin