Masterprogram i fysik – Kärn- och partikelfysik

120 hp

Studieplan, TFY2M, KARN

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TFY2M
Inriktningskod
KARN
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 november 2022
Diarienummer
TEKNAT 2022/136

Följande beteckningar används:

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Vid få deltagare kan följande kurser ställas in eller ges med annan undervisningsform:

1FA587, 1FA330, 1FA350, 1FA360, 1FA227, 1FA570 och 1FA451.

Termin 1

Period 1

Övriga valbara kurser denna period:

Period 2

Övriga valbara kurser denna period:

Termin 2

Period 3

Övriga valbara kurser denna period:

Period 4

Övriga valbara kurser denna period:

Kursen 1FA336 ges endast udda år.

1FA597 väljs av de studenter som ska ta en magisterexamen.

Termin 3

Se termin 1.

Termin 4

Övriga valbara kurser inom inriktningen (valfri period):

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin