Fysikens Nobelpris

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA587

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Fysiken bakom utvalda Nobelpris i fysik och pristagarnas bakgrund presenteras i form av seminarier av kursdeltagarna. Kursen kompletterar andra kurser som fokuserar på enskilda områden inom fysiken. Här behandlas flera olika områden genom att studera respektive områdes stora upptäckter. På detta sätt ges en överblick av fysikens olika delområden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin