Astrofysik - testverktyg för fysikens teorier

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA227

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Vad är teorier, modeller, observationer, fenomen och hur relaterar dessa till varandra? Astrofysikaliska och vetenskapsfilosofiska aspekter på detta.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin