Astropartikelfysik

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA350

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen förbereder dig för forskning inom astropartikelfysik och ger den nödvändiga bakgrunden för att förstå vetenskaplig litteratur i ämnet samt på ett kritiskt sätt utvärdera kommande experimentella resultat och utvecklingen i fältet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin