Klassisk elektrodynamik

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA257

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Fördjupade teoretiska kunskaper i elektrodynamik med särskild tonvikt på elektromagnetiska strålningsprocesser och kovariant klassisk elektromagnetisk fältteori.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin