Klassisk elektrodynamik

10 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1FA257

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Thidé, Bo, Electromagnetic field theory, Institutionen för fysik och astronomiObligatorisk

Föreläsningsanteckningar, problemsamling, formelsamling, tillgängliga via www.

Ej obligatorisk litteratur: J. D. Jackson, Classical Electrodynamics, 3rd ed.,Wiley, 1998.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin