Tillämpad djupinlärning i fysik och teknik

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA370

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 33 %, Distans, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 33 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 33 %, Distans, Engelska

Om kursen

Grundläggande djup maskininlärning. Generalisering, regularisering och validering. Optimering och hyperparameterinställning. Konvolutionella neurala nätverk. Klassificering och regression. Visualisering och avancerade metoder för datorseende. Autokodare. Generativa modeller, variationella autokodare, generativa motståndarnätverk (generative adversarial networks). Tillämpningar inom fysik och teknik, t.ex. bildigenkänning, analys av tidsseriedata, pulshöjdsanalysator, realtids-lågeffekts-på enheten-beräkningar (tillämpningar inom IoT). Praktiska erfarenheter av att använda TensorFlow via Keras Python-gränssnitt. Metoder för att verifiera förutsägelser från neurala nätverk, t.ex. genom oberoende experimentell data från en labbuppställning.

Distanskursens upplägg: På distanskursen sker kommunikation mellan lärare och studenter via lärplattform och e-mötesverktyg. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs för deltagande i undervisning och för eget arbete.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin