Programmering i Python med tillämpningar inom fysik

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA453

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger en introduktion till programmeringsspråket Python med fokus på analys och presentation av vetenskaplig data. Efter en introduktion till Pythons grundläggande strukturer används exempel från olika fysikområden för att träna både egen programmering och användandet av Pythons funktioner och bibliotek.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin