Examensarbete E i fysik

30 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA598

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Om kursen

Självständigt projektarbete i fysik där de färdigheter och förmågor tränas som ska uppnås enligt målen för en masterexamen i fysik. Examensarbetet utförs i nära anslutning till pågående projekt inom forskning eller utveckling.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin