Elektromagnetisk fältteori

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA252

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

I kursen härleds och beskrivs den klassiska elektromagnetismen. Du får kunskaper som möjliggör såväl djup förståelse som förmåga att lösa konkreta elektromagnetiska fältproblem. Kursen innehåller:

 • Repetition med vektoranalytisk framställning av elektrostatiska och magnetostatiska fälten inklusive polarisationsfältet i dielektrika samt magnetiseringsfältet i magnetiserbara medier
 • Energin hos elektriska och magnetiska fälten
 • Potentialteori (randvärdesproblem, entydighetssatsen, spegling, variabelseparation) med tillämpningar inom elektrostatik, magnetostatik samt stationära strömfördelningsproblem
 • Induktionslagen och förskjutningsströmmen
 • Transformation av elektromagnetiska fältet
 • Maxwells ekvationer, samt sambandet mellan Kirchhoffs lagar och Maxwells ekvationer
 • Poyntings teorem
 • Vågekvationen, plana vågor och något om vågor i olika typer av vågledare
 • Reflexion i plana gränsskikt mellan olika medier
 • Fältinträngning i ledande medier
 • Skinndjupet
 • Generering av elektromagnetisk strålning (inhomogena vågekvationen, retarderade potentialerna) och elektriska dipolstrålningsfältet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin