Elektromagnetisk fältteori

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA252

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

I kursen härleds och beskrivs den klassiska elektromagnetismen. Du får kunskaper som möjliggör såväl djup förståelse som förmåga att lösa konkreta elektromagnetiska fältproblem. Kursen innehåller:

 • repetition med vektoranalytisk framställning av elektrostatiska och magnetostatiska fälten inklusive polarisationsfältet i dielektrika samt magnetiseringsfältet i magnetiserbara medier
 • energin hos elektriska och magnetiska fälten
 • potentialteori (randvärdesproblem, entydighetssatsen, spegling, variabelseparation) med tillämpningar inom elektrostatik, magnetostatik samt stationära strömfördelningsproblem
 • induktionslagen och förskjutningsströmmen
 • transformation av elektromagnetiska fältet
 • Maxwells ekvationer, samt sambandet mellan Kirchhoffs lagar och Maxwells ekvationer
 • Poyntings teorem
 • vågekvationen, plana vågor och något om vågor i olika typer av vågledare
 • reflexion i plana gränsskikt mellan olika medier
 • fältinträngning i ledande medier
 • skinndjupet
 • generering av elektromagnetisk strålning (inhomogena vågekvationen, retarderade potentialerna) och elektriska dipolstrålningsfältet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin