Examensarbete E i fysik

45 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA694

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Om kursen

Självständigt projektarbete i fysik där de färdigheter och förmågor tränas som ska uppnås enligt målen för en masterexamen i fysik. Examensarbetet utförs i nära anslutning till pågående projekt inom forskning eller utveckling.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin