Kvantkromodynamik och effektiv fältteori

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA360

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen behandlar stark växelverkan och dess beskrivning inom kvantkromodynamiken (QCD). Samband mellan symmetrier och växelverkan diskuteras. Egenskaper och brister hos standardmodellen för partikelfysik beskrivs. QCD beskrivs som en teori för stark växelverkan men också som en prototyp för en perfekt kvantfältteori i den meningen att den är väldefinierad, genom störningsteori vid höga energier och genom gitterberäkningar vid låga energier.

Egenskaper hos kvarkar, gluoner och av dessa sammansatta objekt behandlas. Egenskaper hos stark växelverkan så som asymptotisk frihet, "confinement" och kiralt symmetribrott diskuteras. Konceptuella och tekniska aspekter hos störningsteori och effektiva fältteorier studeras och en översiktlig introduktion till kvantfältteori på ett gitter ges. Spontana symmetribrott diskuteras vilket också inkluderar Higgsmekanismen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin