Modellering och simuleringsmetoder för partikeltransport

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA451

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 33 %, Distans, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 33 %, Distans, Engelska

Om kursen

Modellerings och simuleringsmetoder för partikeltransport med PENELOPE, MNCP, GEANT och FLUKA.

Distanskursens upplägg: Kommunikation mellan lärare och studenter sker via lärplattform och e-mötesverktyg. Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin