Nukleär astrofysik

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA336

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

I kursen får du lära dig om kärnsyntes i stjärnor. Detta görs genom studier av termonukleära reaktioner, generering av solära neutriner, kärnstruktur och Big Bang-nukleosyntes. Strukturen och utvecklingen av stjärnor kommer att behandlas tillsammans med kärneldning och nukleosyntes av tunga element. Du kommer även att bekanta dig med den kemiska utvecklingen av galaxer, supernovor och konceptet nukleokosmokronologi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin