Masterprogram i fysik – Kärn- och partikelfysik

120 hp

Studieplan, TFY2M, KARN

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TFY2M
Inriktningskod
KARN
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 9 november 2017
Diarienummer
TEKNAT 2017/120

Vid få deltagare kan följande kurser ställas in eller ges med annan undervisningsform:

1FA587, 1FA330, 1FA350, 1FA360, 1FA227, 1FA563 och 1FA570.

Termin 1

Period 1

Period 2

Kursen 1FA357 ges endast udda år.

Kursen 1FA350 ges endast jämna år.

Termin 2

Period 3

Period 4

Kursen 1FA227 ges endast jämna år.

Kursen 1FA336 ges endast udda år.

Examensarbete D väljs av de studenter som ska ta en magisterexamen.

Termin 3

Se termin 1.

Termin 4

Övriga valbara kurser inom inriktningen (valfri period):

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin