Masterprogram i fysik – Kärn- och partikelfysik

120 hp

Studieplan, TFY2M, KARN

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TFY2M
Inriktningskod
KARN
Fastställd av
Naturvetenskapliga utbildningsnämnden, 13 november 2014
Diarienummer
TEKNAT 2014/45

Vid få deltagare kan följande kurser ställas in eller ges med annan undervisningsform:

1FA587, 1FA330, 1FA350, 1FA358, 1FA356, 1FA227, 1FA563, 1FA564 och 1FA570.

Termin 1

Kursen 1FA358 ges bara udda år.

Termin 2

Kursen 1FA227 ges bara jämna år.

Examensarbete D väljs av de studenter som ska ta en magisterexamen.

Termin 3

Se termin 1.

Termin 4

Övriga valbara kurser inom inriktningen:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin