Masterprogram i fysik – Astronomi och rymdfysik

120 hp

Studieplan, TFY2M, ASTR

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TFY2M
Inriktningskod
ASTR
Fastställd av
Naturvetenskapliga utbildningsnämnden, 13 november 2014
Diarienummer
TEKNAT 2014/45

Vid få deltagare kan följande kurser ställas in eller ges med annan undervisningsform:

1FA211, 1FA255, 1FA587, 1FA256, 1FA350, 1TE694, 1FA227, 1FA563, 1FA564 och 1FA570.

Termin 1

Kursen 1FA211 Observationell astrofysik II ges bara udda år

Termin 2

Kurs 1FA 227 i Astrofysik ges bara jämna år.

Examensarbete D väljs av de studenter som ska ta en magisterexamen.

Termin 3

Se termin 1.

Termin 4

Övriga kurser inom inriktningen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin