Plasmafysik

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA258

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Inom plasmafysiken studerar man det kollektiva beteendet hos laddade partiklar i elektromagnetiska fält. Olika tillämpningar av plasmafysiken finns inom vitt skilda områden som till exempel rymd- och astrofysik, fusionsforskning och inom tillverkning och ytbehandling av material. Målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om plasmats egenskaper och att ge exempel på olika tillämpningsområden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin