Fluidmekanik

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA253

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Grundläggande begrepp och lagar inom fluidmekaniken. Integral- och differentialformerna av de grundläggande ekvationerna inom fluidmekaniken. Kompressibilitet. Helmholtz och Kelvins virvelsatser. Potentialströmning. Komplex strömningspotential. Strömning runt cylindrar och sfärer. Tvådimensionell vingteori. Viskös strömning. Randskikt. Dimensionsanalys och jämförelse med experimentella data. Typiska Reynoldstal för laminär och turbulent strömning. Grundläggande turbulensteori. Icke-lineära fenomen. Ytvågor och interna vågor i fluider. Stabilitet hos strömmande fluider. Översikt om metoder att mäta strömning. Numerisk programvara inom strömningsläran. Datorlaborationer. Gästföreläsning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin