Fluidmekanik

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1FA253

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Kochukhov, O.; Pavlenko, V.; Rosenqvist, E., Fluid mechanics, lecture notes, Institutionen för fysik och astronomi, 2021Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin