Fluidmekanik

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1FA253

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

V. P. Pavlenko, L. Rosenqvist: Fluid mechanics, lecture notes (kompendium)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin