Kosmologi

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA209

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 67 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kosmologi är läran om universums uppkomst och utveckling. Kursen behandlar bland annat relativitetsteorins världsmodeller, Big Bang och inflationsmodellen. Vidare behandlas termodynamiken och nukleosyntesen i det tidiga universum, hur struktur uppstår och tillväxer samt hur galaxer bildas. Vi diskuterar även begreppen svarta hål, mörk materia och mörk energi.

Om studentantalet är litet ges kursen i form av självstudier.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin