Masterprogram i fysik – Astronomi och rymdfysik

120 hp

Studieplan, TFY2M, ASTR

Kod
TFY2M
Inriktningskod
ASTR
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 november 2023
Diarienummer
TEKNAT 2023/166

Följande beteckningar används:

G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A1E - Avancerad nivå, examensarbete för magisterexamen (60 hp)

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Vid få deltagare kan följande kurser ställas in eller ges med annan undervisningsform:

1FA211, 1FA255, 1FA587, 1FA256, 1FA350, 1FA227 och 1FA570.

Termin 1

Period 1

Kursen 1FA225 Teoretisk astrofysik ges bara jämna år.

Kursen 1FA211 Observationell astrofysik II ges bara udda år.

Övriga valbara kurser denna period:

Kursen 1FA262 Astrokemi ges bara udda år.

Kurserna 1FA252 och 1FA257 kan schemaläggas samtidigt, studenter förväntas inte läsa dem under samma period.

Period 2

Kursen 1FA211 Observationell astrofysik II ges bara udda år.

Övriga valbara kurser denna period:

Kursen 1FA204 rekommenderas till studenter som inte hade någon astronomi eller astrofysik i sina kandidatstudier.

Kursen 1FA256 Rymdprojekt ges bara jämna år.

Termin 2

Period 3

Övriga valbara kurser denna period:

Period 4

Kursen 1FA336 ges endast udda år.

Övriga valbara kurser denna period:

1FA597 väljs av de studenter som ska ta en magisterexamen.

Termin 3

Se termin 1.

1FA694 Examensarbete E i fysik, 15 (av 45) högskolepoäng

Termin 4

1FA694 Examensarbete E i fysik, 30 (av 45) högskolepoäng

Övriga kurser inom inriktningen (valfri period):

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin