Masterprogram i fysik – Astronomi och rymdfysik

120 hp

Studieplan, TFY2M, ASTR

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TFY2M
Inriktningskod
ASTR
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 mars 2016
Diarienummer
TEKNAT 2015/47

Vid få deltagare kan följande kurser ställas in eller ges med annan undervisningsform:

1FA211, 1FA255, 1FA587, 1FA256, 1FA350, 1TE694, 1FA227, 1FA563, 1FA564 och 1FA570.

Termin 1

Period 1

Kursen 1FA211 Observationell astrofysik II ges bara udda år

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Kurs 1FA 227 i Astrofysik ges bara jämna år.

Examensarbete D väljs av de studenter som ska ta en magisterexamen.

Termin 3

Se termin 1.

Period 2

Termin 4

Övriga kurser inom inriktningen (valfri period):

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin