Studieregistret Ladok

Ladok är universitetets studieregister. Registret innehåller uppgifter om alla studerande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

När du antas till en utbildning läggs namn, personnummer och adress in i registret tillsammans med uppgifter om antagningen. När du påbörjar dina studier kommer uppgifter om registreringar och studieresultat att läggas in av den institution du läser vid. I registrets läggs även uppgifter in när du får utbildning tillgodoräknad eller tar ut examen. Registret innehåller även uppgifter om studieavgifter.

Tjänster i Ladok

Som student kan du logga in i Ladok med ditt studentkonto och se uppgifter om dina studier. I Ladok kan du bland annat

  • registrera dig på kurser
  • anmäla dig till tentamen
  • ändra dina kontaktuppgifter
  • beställa studieintyg
  • ansöka om examensbevis.

Saknar du någon uppgift i Ladok ska du vända dig till den institution där du har läst utbildningen.

Tillgång till Ladok utan studentkonto

Om du har avslutat dina studier och ditt studentkonto inte längre är aktivt kan du logga in i en begränsad version av Ladok, Ladok för alumner. Där kan du ladda ner intyg och ansöka om examen. Från och med 1 januari 2024 kan du också ladda ner digitala examensbevis.

Tidigare studenter med svenskt personnummer utan aktivt studentkonto kan logga in i Ladok för alumner med BankID eller med Freja eID+.

För tidigare studenter utan svenskt personnummer finns för tillfället ingen möjlighet att logga in i Ladok när studentkontot inte längre är aktivt.

För dig som inte kan logga in i Ladok finns ett formulär för beställning av intyg över dina studier. För övriga ärenden, kontakta universitetet för att få hjälp.

Namn- och adressändring

Om du behöver ändra ditt namn eller folkbokföringsadress, ska du göra det hos Skatteverket. Ladok uppdateras varje vardag med ändringar gällande ditt tilltalsnamn, eventuella mellannamn, efternamn samt bostadsadress. Dagen efter att en ändring hos Skatteverket görs ska den finnas i Ladok.

Adressändring

Universitetet lagrar din folkbokföringsadress i Ladok. Om du vill ha din post till någon annan adress än den där du är folkbokförd, eller om du inte är skriven i Sverige, anger du själv en alternativ adress i Ladok. Samma kontaktuppgifter används för alla lärosäten i Ladok. Om du ska ändra din folkbokföringsadress, gör du en flyttanmälan hos Skatteverket.

Namnändring

Om du ska ändra ditt namn, gör du det hos Skatteverket. Universitetet uppdaterar dina namnuppgifter i sitt system på tisdagar, veckan efter att Skatteverket ändrat i sitt register. Din användaridentitet och ditt lösenord som du har sedan tidigare bibehåller du dock vid namnbytet.

Ändring av namn påverkar bara din e-postadress och där ditt namn visas med hjälp av uppgifter från Ladok. Eventuell eftersändning av e-posten flyttas över till den nya e-postadressen.

Andra funktioner som Studium och filareor, etcetera, påverkas inte av namnändringen annat än att presentationsnamnet ändras.

Om du har fler än ett förnamn är det viktigt att du uppger ditt rätta tilltalsnamn, det som är registrerat hos Skatteverket, vid kontakt med Uppsala universitet eller andra myndigheter.

Om det inte är helt klart vad som är "ditt rätta" tilltalsnamn rekommenderar vi att du tar kontakt med Skatteverket för ett klarläggande.

Hur uppgifterna i Ladok används

Uppgifterna i Ladok kan även användas av andra myndigheter och högskolor för beslut om antagning och studiemedel, statistik och vissa andra ändamål. Bestämmelser om vad studieregistret ska innehålla och hur uppgifterna får användas finns i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier med mera vid universitet och högskolor.

Din rätt att begära utdrag ur registret och informeras om behandlingen av personuppgifter regleras i dataskyddsförordningen. Det beskrivs i universitetets dataskyddspolicy

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin