Molekylär bioteknik för produktion

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB769

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Kursen ges vid behov på engelska Ges endast inom program

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin