Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik

300 hp

Studieplan, TMB2Y

Kod
TMB2Y
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 november 2023
Diarienummer
TEKNAT 2023/166

Termin 1

För studenter som antogs 2022 eller tidigare ska 1MA090 eller både 1MA010 och 1MA025 ingå i examen.

Period 1

Period 2

1KB007 och 1KB018 kan inte ingå i samma examen. 

Termin 2

Period 3

Period 4

1KB472 och 1KB410 kan inte ingå i samma examen. 

Termin 3

För studenter som antogs 2021 eller tidigare ska 1TD393 eller 1TD342 ingå i examen.

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

För studenter som antogs 2017 eller tidigare ska följande kurser ingå i examen:

  1. 1FA533 eller 1FA528
  2. 1TE743 eller 1KB501
  3. 1MB335 eller både 1MB321 och 1MB331

För studenter som antogs 2021 eller tidigare ska 1TD395 eller 1TD352 ingå i examen.

Period 1

Period 2

Termin 6

För studenter som antogs 2017 eller tidigare ska följande kurser ingå i examen:

  1. 1FA533 eller 1FA528
  2. 1TE743 eller 1KB501
  3. 1MB335 eller både 1MB321 och 1MB331

För studenter som antogs 2019 eller tidigare ska 1MB344 eller 1RT700 ingå i examen.

För studenter som antogs 2020 eller senare ska 1RT700 eller 1DL034 ingå i examen.

Period 3

eller

Period 4

Termin 7

En av de obligatoriska slutkurserna i period 52 (termin 9 andra delen) ska ingå i examen. Se respektive kursplan för förkunskapskrav till slutkurserna för respektive profil.

Kurserna i period 41 kan även läsas i period 51.

Period 1

1MB466 ersätter 1M436 och 1MB429 och kan inte ingå i samma examen som någon av dessa kurser.

Period 2

1MB466 ersätter 1M436 och 1MB429 och kan inte ingå i samma examen som någon av dessa kurser.

I period 41-42 undviks schemakrockar om kurser inom samma grupp nedan väljs:

Period 41:

A: 1MB466, 1MB447

B: 1MB466, 1RT490, 1KB162

C: 1DL210, 1DL360, 1KB162

Period 42:

A: 1MB466, 1RT490, 1TD396

B: 1KB756, 1MB466, 1TD396

C: 1DL231, 1DL400, 1TD396

Termin 8

En av de obligatoriska slutkurserna i period 52 (termin 9 andra delen) ska ingå i examen. Se respektive kursplan för förkunskapskrav till slutkurserna för respektive profil.

Period 3

Period 4

1KB768 och 1KB770 kan inte ingå i samma examen. 

Period 4

I period 43-44 undviks schemakrockar om kurser inom samma grupp nedan väljs:

Period 43:

A: 1MB449, 1MB444

B: 1MB449, 1MB433

C: 1MB461, 1MB416, 1TS325

D: 3FB028, 1KB429

Period 44:

A: 1MB464, 1TE698

B: 1KB770

C: 3FB034, 1MB462

D: 1TE698, 1TE769

Termin 9

En av de obligatoriska slutkurserna i period 52 (termin 9 andra delen) ska ingå i examen. Se respektive kursplan för förkunskapskrav till slutkurserna för respektive profil.

Period 1

1KB447 ersätter 1KB457 och 1KB446 och kan inte ingå i examen tillsammans med någon av dessa.

I period 51 undviks schemakrockar om kurser inom samma grupp nedan väljs:

A/B: 1KB447

C: 1MB515, 1DL471

D: 1MB515, 1MB517

Period 2

En av följande obligatoriska slutkurser ska ingå i examen:

eller

eller

Termin 10

Tillvalskurser:

Period 1

Period 3

Period 4

För följande kurser kontakta examinator vid kursansvarig institution (IBG, www.ibg.uu.se) för registrering.

Följande kurser utlyses efter särskild ordning. Kontakta kursansvarig institution (IBG, www.ibg.uu.se) för information.

Endast en av kurserna 1MB773, 1MB774 eller 1MB775 kan ingå i examen.

Kurserna 1MB205 och 1MB405 ges i mån av resurser och under förutsättningar att studentunderlaget är tillräckligt stort.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin