Introduktion till beräkningsvetenskap

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1TD342

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Idag är det vanligt att datorer, simuleringar och matematiska modeller används för att undersöka olika förlopp i naturvetenskap, teknik, och också inom samhällsvetenskaper. Man simulerar på datorskärmarna som komplement till, och ibland även som ersättning för, experiment och teori. Datorer och matematiska modeller används för att beskriva verkligheten och för att få fram nya produkter, produkter som kan vara mer energieffektiva och mer miljövänliga. Modeller och simuleringar används även för att beskriva framtiden, till exempel global uppvärmning, och kan därför påverka politiska beslut. När beräkningar utförs på datorer är det inte handräkningsmetoder som används utan andra typer av metoder med helt andra egenskaper. Hur detta fungerar studeras i beräkningsvetenskap.

I den här kursen lär du dig de principer och idéer som ligger bakom dessa metoder, men också det tänkande som används när den här typen av problem löses med programmering och datorer. Grundläggande begrepp, idéer och metoder inom beräkningsvetenskapen presenteras. Några viktiga moment i kursen är numerisk lösning av integraler, icke-linjära ekvationer och ordinära differentialekvationer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin